MEGA soutěž o ceny na Prodejher.cz v plném proudu !

Zpět
 
 
datum losování
jména výherců:
ceny na výběr:
6.6.2010

Pavel Guga, Karel Vaculík, Jaroslav Turek

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
13.6.2010

Karel Hrábě, Zdenka Králíková, Pavel Guga

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
20.6.2010

Jana Špačková, Zbyněk Hrábě

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
27.6.2010

Karel Hrábě, Jiří Kacovský

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
4.7.2010

 Jaroslava Špačková, Tomáš Ehrenberger, Jiří Čapla

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
11.7.2010

Zbyněk Hrábě, Marie Kacovská

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
18.7.2010

 František Fulín, Pavel Erben, Pavel Kalousek

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
25.7.2010

 Dagmar Erbenová, Pavel Erben

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
1.8.2010

Josef Erben, Miloš Nosek, Zlatuše Ďurčeková

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
8.8.2010

 Eva Erbenová

hra na PC nebo PS2, čepice playstation
8.8.2010

Monika Josefíková

hlavní výhra - libovolný nákup za 5000 Kč


Chceš získat 5000 Kč na nákup jakéhokoliv zboží
v herním e-shopu
?


Zásilková služba www.prodejher.cz pořádásoutěž o nákup za 5000 Kč

SMS soutěž o libovolný nákup za 5000 Kč

Kromě hlavní výhry 5000 Kč na nákup na prodejher.cz
se hraje také o 30 her pro PC nebo PS2 a čepic playstation.


Soutěžní otázka zní:

Která kapesní herní konzole má největší LCD displej ?

A/ Nintendo DS Lite
B/ Nintendo DSi XL
C/ PSP 3000
D/ XBox 360


Pro odpověď "Nintendo DS Lite" - pošlete SMS ve tvaru WEB PRODEJHERCZ A
na číslo 900 09 03
Pro odpověď "Nintendo DSi XL" - pošlete SMS ve tvaru WEB PRODEJHERCZ B
na číslo 900 09 03
Pro odpověď "PSP 3000" - pošlete SMS ve tvaru WEB PRODEJHERCZ C
na číslo 900 09 03
Pro odpověď "XBox 360" - pošlete SMS ve tvaru WEB PRODEJHERCZ D
na číslo 900 09 03

Vylosovaní výherci získají tyto ceny:

1. hlavní cena - 5000 Kč na nákup jakéhokoliv zboží
na www.prodejher.cz

2.- 31. cena - originální hra pro PC nebo playstation 2, nebo čepice playstation

Soutěžit můžete od 30. května 2010 do 8. srpna 2010

 POZOR - do slosování o ceny budou zařazovány všechny správné odpovědi - můžete se zúčastnit i vícekrát a výrazně si tak zvýšit šanci na výhru !

Jména výherců budou průběžně zveřejňována na těchto internetových stránkách Každý týden v neděli počínaje 6.6.2010 a konče 8.8.2010 budou vylosováni ze správných odpovědí daného týdne tři výherci, kteří získají hru pro PC nebo playstation 2, nebo kšiltovku playstation (na výber dostanou jednu z těchto možných výher). Jméno hlavního výherce vylosujeme ze všech správných odpovědí a zveřejníme 8. srpna 2010.

PRAVIDLA SOUTĚŽE :

1. Organizátor
PRODEJHER.CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5, IČO: 28974638
(dále jen "organizátor") pořádá "SMS SOUTĚŽ o nákup v hodnotě 5000 Kč a 30 her na PS2, PC a kšiltovek playstation", a to od 30.5.2010 do 8.8.2010. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách www.prodejher.cz

2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po dobu její platnosti na webové stránce www.prodejher.cz

3. Komu je soutěž určena ?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora, a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 6. těchto pravidel.


4. Soutěžní otázka zní:

Která kapesní herní konzole má největší LCD displej ? 


5. Možné odpovědi na na soutěžní otázku:

A/ Nintendo DS Lite
B/ Nintendo DSi XL
C/ PSP 3000
D/ XBox 360


6. Jak se soutěže platně zúčastnit ?
Aby se účastník platně zúčastnil této soutěže musí v době její platnosti odeslat na soutěžní telefonní číslo 9000903, SMS zprávu v následujícím formátu: WEB_PRODEJHERCZ_x, přičemž "_" znamená mezera a "x" znamená odpověď na soutěžní otázku z možností A nebo B nebo C nebo D (dále jen "SMS zpráva"). Cena jedné SMS zprávy je 3,- Kč. SMS službu technicky zajišťuje goNET s.r.o. Organizátor nenese odpovědnost v případě, když GoNET s.r.o. z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na příslušném soutěžním telefonním čísle před vyhlášením konce platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem. Z jednoho mobilního telefonního čísla je možné zaslat libovolné množství SMS zpráv, majitel takového čísla si zasláním více soutěžních SMS zpráv výrazně zvyšuje šanci na výhru. V případě sporu se za účastníka pro účely přidělení ceny považuje vždy ten, kdo v souladu s čl. 8. těchto pravidel přijme hovor a sdělí volajícímu správnou odpověď.

7. Ceny
Do této soutěže byly organizátorem soutěže vloženy následující ceny:

Hlavní cena:

5000 Kč na nákup jakéhokoliv zboží z nabídky www.prodejher.cz

Ze všech SMS zpráv se správnou odpovědí ve správném formátu doručených do SMS centra ve stanoveném termínu dle čl. 1. těchto pravidel, bude bezprostředně po skončení hlasování (8.8.2010) dle čísel mobilních telefonů, ze kterých byly odeslány, vylosován výherce hlavní ceny pod dohledem zástupce organizátora. Zástupce organizátora (dále jen "volající") poté informuje vylosovaného majitele telefonního čísla. Přijme-li takto oslovený účastník hovor volajícího a uvede-li své jméno, příjmení a adresu, stane se právoplatným výhercem hlavní ceny. Nepřijme-li účastník hovor (telefonista učiní 3 pokusy a pošle informační SMS), cena propadá. Výherce hlavní ceny - kreditu na nákup 5000 Kč musí prokázat splnění podmínek platné účasti v soutěži a provést nákup v e-shopu www.prodejher.cz do 14 dnů po vylosování hlavní výhry, v opačném případě nárok na výhru ztrácí. Kredit 5000 Kč mu bude odečten z ceny zboží. Kredit musí být vyčerpán jednorázově v rámci jedné objednávky a pokud si výherce objedná zboží za menší cenu než 5000 Kč, zbytek výhry propadá a nelze nárokovat pěněžité plnění ani uplatnění zbývající částky při dalším nákupu. Výherce je povinen tuto výhru sám zdanit ke své tíži. Na výzvu organizátora je také povinen mailem dodat svou fotografii pro zveřejnění v médiích. Teprve po dodání fotografie lze uplatnit nárok na hlavní výhru výhercem.

Vedlejší ceny:

Celkem 30 her pro PC a playstation 2, nebo kšiltovek playstation.

Kromě hlavní výhry bude rozdáno ještě 30 dalších cen - her pro PC a playstation 2, nebo kšiltovek playstation. Ve dnech 6.6.2010, 13.6.2010, 20.6.2010, 27.6.2010, 4.7.2010, 11.7.2010, 18.7.2010, 25.7.2010, 1.8.2010, 8.8.2010 budou ze správných odpovědí zaslaných v daný kalendářní týden vylosováni tři výherci se správnou odpovědí, který obdrží jednu hru pro PC nebo playstation 2, případně kšiltovku playstation. Tyto výhry není nutno přebírat osobně, budou rozeslány poštou na konktatní adresu, kterou sdělí držitel telefonu z něhož byla výherní SMS odeslána. Výhry budou odeslány do 10 dnů od sdělení kontaktní adresy a to jako obyčejné psaní (bez pojištění případné ztráty na poště). Na přání výherce lze zásilku pojistit za poplatek 50 Kč.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Účastí v této soutěži každý soutěžící:
- dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, za účelem zasílání informací o službách organizátora a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let.; jakož i s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) a fotografie ve sdělovacích prostředcích, ve vysílání a na webové stránce organizátora.

-zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména společnostmi zajišťujícími tuto soutěž, a aby je organizátor předával též jiným správcům, a to v souladu s § 5 odst. 7 až 10 zákona. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění, právo na peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či ochranu jména. V takovém případě má účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na výhru.

-dává organizátorovi v souladu s § 12 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podoby, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou.Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

-souhlasí s těmito pravidly a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

10. Práva a povinnosti organizátora
Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Odpovědnost organizátora za případné vady výhry se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Organizátor není povinen vstoupit do korespondence se soutěžícími ohledně neplatných SMS zpráv. Organizátor nezajišťuje uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy - toto je povinností vylosovaných výherců. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat peněžité plnění za soutěžní ceny. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. Ceny nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech akci zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít bezplatně jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy.

11. Souhlas s pravidly
Zasláním SMS zprávy v požadovaném formátu a rozsahu na výše uvedené číslo vyjadřuje odesílatel svůj svobodný, vážný a bezvýhradný úmysl být vázán těmito pravidly soutěže.

Ve Zlíně dne 30.5.2010

Sponzor soutěže - www.prodejher.cz - Největší nabídka her pro herní konzole za nejlepší ceny.

 


     
      

Hry